Home

Detaljplan Umeå

I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov. Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6-18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan Nyckeltal för Detaljplaneavdelningen vid Umeå kommun 2015-2020.Key figures for the planning department in Umeå municipality 2015-2020 Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Tidplan: Samråd detaljplan sommaren 2020, granskning sommaren 2021 med beslut i kommunfullmäktige 2021. Då kan den kommunala infrastrukturen börja byggas 2022

Detaljplanearbetet lades dock på is då en pågående utredning av Umeå hamn precis pågick. Byggnadsnämnden gav nytt startbesked 2019-06-19 där planläggning av området beräknas kunna återupptas under andra kvartalet 2020. Planen innebär dock en hel del utmaningar och arbetet kan också därför dra ut på tiden ytterligare Förslaget till detaljplan är på samråd. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för. Detaljplanen för Norra Ön har varit på samråd fram till 4 februari 2021. Ett samråd syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Nu sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse. Alla synpunkter analyseras och kommenteras Detaljplan i Umeå upphävs - utredningen rörande strandskydd otillräcklig Mark- och miljööverdomstolen anser till skillnad från underinstansen att Umeå kommun inte lagt fram tillräcklig utredning kring om intresset av att bygga bostäder kan tillgodoses utanför området. Den av kommunen antagna detaljplanen upphävs därför Byggnadsnämnden i Umeå har antagit detaljplan för ca 100 bostäder och parkering under jord på Sandbacka. Planområdet planeras förtätas med ca 7400 kvadratmeter bostäder - ca 100.

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Tidplan. Vad pågår just nu? Förslag till detaljplan har varit på samråd fram till 31 augusti 2020. Nu pågår granskning av alla synpunkter och ändringar i planen görs Umeå Område Mariehem Adress Morkullevägen Boendeform Hyresrätter Antal rum 1-3 Boarea 31-65 Inflyttning Beräknad inflyttning Q1 2023. 103 nya lägenheter på Mariehem. Hyresrätt i Orrspelet. Lägenheterna kommer förmedlas via Rikshems webbplats under Ledigt just nu. För att kunna söka våra lediga lägenheter behöver du registrera dig som bostadssökande på Mina sidor. I närheten. Byggnadsnämnden i Umeå kommun är drabbad av två misstänkta jävssituationer. Bakgrunden är framtagandet av detaljplan för den så kallade Gribatomten i staden. Kommunen hade antagit en detaljplan som innebar att tomten - där ett möbelvaruhus huserat - skulle omvandlas till bostadsområde med flerfamiljshus 3 ABSTRACT Umeå University, Sweden, 2013 Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012 English title: Minor deviation from local plan - Survey and analysis of allowed minor deviations from local plan in the municipality o Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service

Umeå University, Sweden, 2013 Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå komm Detaljplan för parkering överklagas till domstolen. Det råder stor brist på både bostäder och parkeringsplatser i Umeå. I februari beslutade kommunfullmäktige i Umeå att anta en. Detaljplan för Vale 17 maj 2020 . Plandata ; Planområdet är beläget i centrala Umeå. Planen är avgränsad till en del av fastigheten Vale 17. Planområdet gränsar till Vasaplan i norr och Västra kyrkogatan i öster. Området har en area på ca3 300 m; 2. Fastighetsförteck-ning visar sakägare. Planprocess och val av förfarande ; Den här detaljplanen hanteras i enlighet med plan- och.

Detaljplaner och områdesbestämmelser - Umeå kommu

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service Godkänd detaljplan för Almen på Backenområdet. 22.1.2020 16:36:11 CET | Umeå kommun. Dela. Detaljplanen för Almen, den så kallade Gribatomten, har godkänts av byggnadsnämnden. Totalt blir det cirka 150-220 lägenheter i hus med fyra till sex bostadsvåningar. Justeringar som gjorts i planen inför antagandet är bland annat att. Illustration enligt detaljplan för kv. Tallkronan, Holmsund Lövöbacken, Umeå kommun.Film skapad i TyrEngine av Tyréns AB på beställning av Umeå Kommun Umeå kommun Postadress: 84 Umeå Besöksadress: Skolgatan 31A En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och hur bebyg-gelse och byggnadsverk får se ut. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyl- Karta över planområdet i översiktsplanen. 8 (74) Detaljplan. Umeå karta. Umeå är en stad i norra Sverige

Umeå. Kungsgatan 63D, 903 26 Umeå. Postadress. Kungsgatan 67B, 903 26 Umeå. Umeå. Här sitter konsulter med kompetens inom framförallt energi och arkitektur. Vi har uppdrag i hela Sverige. Tillsammans med våra kollegor ute i landet har vi en bred kompetens inom alla marknadsområden. Kontakt Umeå University, Sweden, 2013. Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012. English title: Minor deviation from local plan - Survey and analysis of allowed minor deviations from local plan in the municipality of Umeå, Sweden year 201

Key figures Development plans 2015-2020 — OpenDataUme

Detaljplan klar: Omvandlingen av Teg i Umeå fortsätter. Planbesked har lämnats för fastigheten Motormannen 8 som ligger bredvid ICA Supermarket på Teg i Umeå. Sökande vill utveckla fastigheten och befintlig kyrkoverksamhet genom en ny kyrkobyggnad i kombination med café, lokaler och ett nytt bostadskvarter med varierande upplåtelseformer Bygglov beviljat för 58 nya lägenheter längs Götgatan i Umeå. Av Redaktionen Stordåhd | torsdag 20 maj 2021 kl. 8:56. Huset där bland annat Musikanten ligger i Umeå kommer att rivas och ersättas av ett nytt hus. Det nya huset blir sju våningar högt och kommer att rymma både verksamhetslokaler, kontor och bostäder Godkänd detaljplan för ny idrottsanläggning på Nolia. Detaljplanen för den planerade idrottsanläggningen på Nolia har godkänts av byggnadsnämnden. Det som planeras är en ny innebandyhall, en fotbollshall och en sammanlänkande byggnad med bland annat kontor. Detaljplanen förs vidare till kommunfullmäktige i Umeå för antagande Antagen detaljplan för tre nya punkthus på Mariehem. Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan för tre nya punkthus vid Morkullevägen på Mariehem. De nya husen blir sex, sju och åtta våningar höga. Husen byggs på mark som idag främst används för parkering. - En bra plats att komplettera med ytterligare bebyggelse på

Tomtebo strand - Umeå kommun - Umeå kommun - Umeå kommu

 1. Byggnadsnämnden har antagit en förändrad detaljplan för Tyr 8, kvarteret Öst på stan där Vattenfall har sitt kontor. Planen medger en ny byggnad med tre..
 2. På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för ca 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv
 3. - Umeå är en expansiv stad och i takt med att staden växer ökar behovet av skol- och idrottsanläggningar. Behovet är extra stort i de östra stadsdelarna och därför känns det bra att vi har en färdig detaljplan för det här området, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande. Detaljplanen gör det möjligt att bygga skola, fritidsgård och bibliotek
 4. Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Tillsammans har aktörerna tagit fram ett hållbarhetsprogram som ska vara ett stöd genom hela processen — från detaljplan till drift. Projektet har även varit en del av City Lab under 2017
 5. Umeå Miljö Gällande detaljplaner Här hittar du Helsingborgs gällande detaljplaner. En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan består av en plankarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Ibland ingår även illustrationskarta.

Djupsundsudden - Umeå kommu

55 kvadrat och bastu. På gården i Lav finns den gemensamma bastun med relaxavdelning och omklädningsrum. Njut av en stunds avkoppling på bastulaven, ensam eller tillsammans med familj, grannar eller vänner. Andas in lugnet och låt värmen sprida sig genom kroppen samtidigt som du blickar ut mot naturen som inramas av bastuns stora fönster Ab diesem Zeitpunkt verkehren durchgehende Züge zwischen Umeå und Lycksele, die von Norrtåg betrieben werden. Dazu kommt ein Triebwagen der Baureihe Y31 - Bombardier Itino - zum Einsatz. Streckenbeschreibung. Die Strecke ist 167 Kilometer lang und führt von Hällnäs westwärts über Lycksele nach Storuman. Sie ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Die Strecke ist relativ geradlinig. Umeå Hamn AB. Umeå Hamn AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar hamnens anläggningar såsom kajer, järnvägsspår och kranar. Bolagets uppdrag förändrades vid årsskiftet 2014/2015 i samband med att Umeå och Vasa startade det gemensamma hamnbolaget Kvarkenhamnar. Umeå Hamn är ett dotterbolag till UKF- Umeå Kommunföretag AB umea.se/kartor. Rapportera fel. Vad är du för fel? Kartan laddar inte Ett verktyg fungerar inte Annat fel. Kommer inte kartan fram? Ja Nej Är Verktygen laddade? Ja Nej Är Lagerhanteraren Laddad? Ja Nej Vilket verktug? Vad är det för fel på verktyget? Vad har du för problem? Avbryt.

Detaljplan Ön 2021 - Ume Älvda

Bestämmelser i detaljplan — Q, q och k. Detaljplanen är juridiskt bindande och anger såväl rättigheter som begränsningar. I detaljplanen kan värdefull bebyggelse markeras och särskilda bestämmelser införas. Bestämmelserna markeras på plankartan med olika bokstäver. Q. Ett stort Q är en bestämmelse om hur ett område eller en byggnad får användas. Den innebär att. Geotorget beställning. Här kan du som inloggad användare beställa Lantmäteriets geodataprodukter samt ansöka om att konsumera och producera datamängder i Nationell geodataplattform. Alla (0) dashboard. Kort

Norra Ön - Umeå kommun - umea

 1. Arbetet med att ta fram en detaljplan för Hamrinsberget i Umeå har inletts av byggnadsnämnden
 2. Sträckan Umeå-Dåva planeras öppna för trafik 2024; Trafikstart för hela etapp ett, Umeå-Skellefteå, beräknas till 2030; Vi bygger enkelspårig järnväg med mötesstationer, ca 10:e km; Möjlig hastighet för tågen blir 250 km/h; 22 godståg och 44 persontåg kommer trafikera järnvägen per dygn; Kostnad 29 miljarder kronor (2013-06 år prisnivå) Norrbotniabanan webbkarta Här ser.
 3. Dragonfältet, Umeå. 3 495 000 kr. 83 m². 3 rum. 4 423 kr/mån. 42 108 kr/m². Välkommen till denna rymliga gaveltrea på Brogatan! Öppen trevlig planlösning med fönster i tre olika väderstreck ger ett mycket luftigt intryck. Stor inglasad balkong i sydväst ger sol hela dagen och kvällen
 4. Detaljplan ger möjlighet att uppföra en byggnad på upp till 150 m2. Köparen kan fritt välja när man vill bygga samt husleverantör. Visa hela beskrivningen Läs mer hos mäklaren Rapportera fel i bostadsannonsen Kontakta mäklaren Christer Bergh. Mäklarhuset Umeå Visa telefon 0706664071 Visa e-post [email protected] Till salu från samma kontor Räkna på lån och försäkringar.
 5. Godkänd detaljplan för Älgoxen öst på stan i Umeå. I kvarteret Älgoxen, vid korsningen Nygatan/Järnvägsgatan öst på stan, planeras det för fler bostäder. Detaljplanen har tidigare godkänts av byggnadsnämnden men återremitterades av kommunstyrelsens planeringsutskott som ville att ytterligare hänsyn skulle tas till.
 6. Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050

Detaljplan; Karta över området. Karta över området. Baggböle, 905 92 Umeå. Se kartan på Google. Vi förbereder för din skull Just nu förbereder vi området och tomterna inför försäljning. Om du är intresserad av att bygga hus i Baggböle är du varmt välkommen att göra en intresseanmälan för att få mer information inför säljstarten. Intresseanmälan. Om du är intresserad. Byggstart för Dollarstore på Ersboda i Umeå. En ny butik på ca 3000 m2 ska byggas på Ersboda. En befintlig del av fastigheten där Mio ligger ska rivas och en ny byggnad ska uppföras. Ladda ner ritning på DOLLARSTORE Fasad Nya polisen. jan 4, 2021 | Nyheter. Nu är gamla posthuset rivet och vi är i full gång med grundläggning för nya polishuset i Umeå. Ett stort och viktigt projekt. Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-11-14 i mål nr P 160-19, se bilaga A . PARTER . Klagande. 1. A 2. B Samma adress . Motpart. Kalix kommun 952 81 Kalix . Övrig berörd. Stiftelsen Kalixbostäder, Lejonsgatan 7 952 34 Kalix . SAKEN . Detaljplan för del av kvarteret Y i Kalix kommun _____ MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT . Med ändring av mark- och miljödomstolens. Den andra etappen - mellan Umeå Energis fördelningsstation och Kyrkbron - blir byggnader med likartade ändamål. Mer information: Åsa Ögren (S) ordförande byggnadsnämnden 090-16 13 29 070. Cuminas Active Content Protection (ACP) is a PDF Information Rights Management (IRM) solution which prevents information leakage, reuse of confidential documents, and protection of commercial digital content in organizations. MORE. 2017/06/23. ACP Case Study: Security Platform for Digital Educational Content. Case Studies

Detaljplan i Umeå upphävs - utredningen rörande

Nya bostäder på Sandbacka Umeå kommu

Detaljplan för Stöcke 10:14 januari 2020 Detaljplaneprocessen Om detaljplaner En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas och hur bebyg-gelse och byggnadsverk får se ut. Detaljplanen reglerar rättigheter och skyl-digheter. Plankartan är bindande vid prövning av exempelvis bygglov. Plan I handläggning utanför detaljplan så ser man också över om det finns något intresse som kan påverka föreslagen byggnation exempelvis naturområden, infrastrukturreservat, VA-utredning, vad har kommunen för intentioner för området som anges i översiktsplanen etc. Visa hela beskrivningen Läs mer hos mäklaren Rapportera fel i bostadsannonsen Kontakta mäklaren Jörgen Isacsson. I handläggning utanför detaljplan så ser man också över om det finns något intresse som kan påverka föreslagen byggnation exempelvis naturområden, infrastrukturreservat, VA-utredning, vad har kommunen för intentioner för området som anges i översiktsplanen etc. Det kan vara en idé att söka förhandsbesked innan man söker bygglov här. Fastigheten ligger inom. Godkänd detaljplan för Almen på Backenområdet i Umeå. Detaljplanen för Almen, den så kallade Gribatomten, har godkänts av byggnadsnämnden. Totalt blir det cirka 150-220 lägenheter i hus med fyra till sex bostadsvåningar. Justeringar som gjorts i planen inför antagandet är bland annat att byggnadshöjden för vissa delar har.

Detaljplan Umeå kommun 090-16 23 88 073-600 23 67 nelli.nilsson@umea.se. Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus. Planbeskrivning Sida 1 av 5 Planbeskrivning Antagandehandling Diarienummer: BN-2014/01902 Datum: 2015-05-12 Handläggare: Sigrid Segerström Detaljplan för fastigheten Innertavle 17:3 inom Tavleliden i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration

Tomtebo stran

 1. Detaljplan för fastighetenMatrosen 4, 7 och 8 inom centrala Umeå i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan DnrBN-2016/0115
 2. Samråd pågår för detaljplan med plats för cirka 2 800 nya bostäder samt verksamheter. En livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. Ön med dess utbud blir mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman.
 3. Flerbostadshus, Umeå. Vi har ritat ett av kvarteren i den nya stadsdelen Sandåkern. Projektet innehåller 87st lägenheter som alla har anpassats individuellt för att få ut mesta möjliga av sitt specifika läge. Kvarterets utsida består av en mur av rött och brunt tegel, medan insidan är klädd med cementfiberskivor i olika kulörer
 4. Byggnadsnämnden i Umeå har godkänt detaljplan för påbyggnad av Valandhuset och tillbyggnad att ett högre gårdshus samt ny gatubyggnad mot Götgatan. Då planen..
 5. Det område som nu är Sofiehem utgjorde fram till början av 1900-talet byarna Öns och Tegs utmarker.Den första bebyggelsen bestod av bondgårdar som flyttats dit i samband med byarnas laga skifte.Gårdarna fick namn som Jonasbo och Oskarsbo.Nästan alla är idag borta, men gårdsnamnen lever kvar som kvartersnamn

Orrspelet Rikshe

Golf in Schweden. Es gibt 451 Golfclubs in Schweden. Vom Ystad Golf Club in in Südschweden bis zum Haparanda Golf Club in Nordschweden. Golf ist in Schweden ein populärer Sport. Mehr als 450.000 sind Mitglieder eines schwedischen Golfclubs. Die Golfsaison in Schweden ist normalerweise von April bis Oktober SWMS arkitektur. January 29 ·. Vi har på uppdrag av Umeå kommun arbetat med strukturplan, stadsbyggnadsidé och kvalitetsprogram för den rörelserika nya stadsdelen på Norra Ön i centrala Umeå. Samråd pågår för detaljplan med plats för cirka 2 800 nya bostäder samt verksamheter. En livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå om upphävande av detaljplan för fastigheten Thor 3 m.fl. inom centrala Umeå i Umeå kommun, Västerbottens län Remiss Riksantikvarieämbetet har från Boverket, på anmodan av regeringen, fått en remiss avseende överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för fastigheten Thor 3 m.fl. i centrala Umeå. Ärendet berör ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Planbestämmelser Detaljplan (2019-04-24) Detaljplan (2007-06-26) Byggnadsplan (1968-09-27) Från Umeå tar du bil längs väg E12, cirka 400 km från Umeå. Om du väljer att flyga så landar du på Hemavan Tärnaby Airport mitt i centrala Hemavan. Mer från oss. Till salu Sålda Visa fler. Snart till salu. Nyproduktion. Gondolrakan 4, Hemavan/Birke Kärnvägen 37, Ersboda 1 745 000 kr. 160914 PRESSMEDDELANDE Naturskyddsföreningen i Umeå kritisk mot detaljplan som upphäver strandskydd och motverkar cykeltrafik Umeå kommun har skickat detaljplanen Umeå 2:1, Västra Brinkvägen för granskning. Naturskyddsföreningen i Umeå har lämnat bifogat yttrande med anledning av detaljplanen. (Se bilagan för hela yttrandet.

Baserad på detaljplan från 1990. Namnsättning gjordes av kvarter med anknytning till kategorin brödbakning i och med att den gamla bagarstugan fanns sedan tidigare i området. Vid fastighetsbildningen beslöts dock att använda jordregisterbeteckningar för området som tillika användes inom övriga delar av Bullmarks by. Förslagen på kvartersnamn baserades på samma kategori som. Gruppnamn festklädsel. Namnet beslutades i samband med att detaljplan för området fastställdes år 1982. Jag vet mer om namnet Namnkartan. I Namnkartan redovisas historia och fakta om varför gator, parker och torg i Umeå kommun heter som de gör Detaljplan för stationsnära läge i Västra Ingelstad. Läs mer om projektet här. Vad händer på Sigma Civil? Här kan du läsa mer om allt nytt och spännande som händer på och omkring oss på Sigma Civil. Från Energiteknik i Umeå till Trafik i Göteborg 2021-06-04. Philip Nordgren, student på civilingenjörsprogrammet i Energiteknik på Umeå Universitet, har under våren genomfört. Översikts- och detaljplan. Detaljplan; Översiktsplan. Fördjupad översiktsplan; Översiktsplan . Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktplanen ska redovisa de allmänna intressena enligt 2 kap. i plan- och bygglagen (PBL) och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Vid redovisningen ska riksintressen enligt miljöbalken (MB) anges. Under rådande omständigheter värnar vi om våra kunder och medarbetare. Vi uppmanar därför till att i första hand använda våra e-tjänster, eller i de fall det behövs kontakta oss via mejl eller telefon. Våra kontor är fortsatt öppna, se Kontakt och öppettider, för mer information. Läs mer. Om Lantmäteriet

Video: Anklagelse om jäv stoppar detaljplan i Umeå - Arkitekten

Kolla innan du gräver. Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du använder för att: få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns. skydda ledningar mot avgrävningar. förenkla och samordna grävarbeten. Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 4 a § 4 a § Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som 1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad, 2.

Töreln 3 och 6 - Umeå kommun

Bore Sköld vald till gruppledare för Vänsterpartiet Umeå. Publicerat 12 jan 2021. Nyhet Web site created using create-react-ap I Umeå kommun jobbar det särskilda personer med fysisk planering, en av dessa är Lars Wendel som berättade lite om sitt arbete kring detta.I stort så fungerar det som så att vid fysisk planering av ett projekt så sker först en ansökan, denna ansökan kallas för planbesked. Planbeskedet är en ansökan om detaljplan på kommand

Hörneå 8:3 och 8:4 - Umeå kommun

Detaljplan för Idun 1 och 4 i Umeå centrum; fråga om talerätt - MMD P 1692-13 Umeå kommun beslutade att anta en reviderad detaljplan för del av fast-igheterna Umeå Idun 1 och 4. Detaljplanens medgav tillbyggnad av den befintliga byggnaden inom Idun 4 (Folkets hus). Beslutet överklagades av Föreningen för Byggnadskultur i Umeå. Länsstyrelsen i Västerbottens län avslog. DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN KLIMPFJÄLL mm I KLIMPFJÄLL, VILHELMINA KOMMUN, VÄSTERBOTTENS LÄN LIN KARKITEKTUR 60 200 m P12/3 80 100 120 HbJdsystemt RH 00 Skolo 112000 KARTSTANDARD enugt HHK-Ka Lägesnoggrannhe± 4 Aktuotl£etsstandard 2 e L Bertil Lidén Arkitekt SAR/MSA ANTAGANDEHANDLING . Akt nr: 2462.12/3 . Karta: 11/2 A3 . ANTAGANDEHANDLING Umeå 201 1-01-20, 201 1-12-05. Ny detaljplan utreds i Umeå Stadsutveckling 15 mars 2018. Dela. Tanken med detaljplanen är att skapa nya bostäder och en ny centrumkänsla. Annons. Området runt kyrkan och COOP på Grisbacka är planintensivt för tillfället. Två planer pågår och nu inleds ytterligare en detaljplan för bostäder med möjlighet till centrumstärkande verksamheter i entréplan. Preliminärt syfte med. Meteorgatan 9, Umeå | Svensk Fastighetsförmedling. Utgångspris: 4 400 000 kr. Anmäl intresse. Läge+. Denna bostad säljs med vissa villkor från säljaren. Det kan handla om pris, försäljningsdatum och privat visning. Kontakta mäklaren för att ta reda på mer information om just det här objektet. Läs mer

Umeås M-bad-politik: Privat bad = ny detaljplan, kommunalt bad = gammal stadsplan och nu privat bad (som ger detaljplan?). Stoppa nu badkarusellen! Stoppa nu badkarusellen! Moderaterna i Umeå initierade ny simhall och då på Nolia i motion 2004, som gav badutredning, privata badaktörer och efter flera snurrar ett Nannabad som sedan blev i ett kommunalt badbolag och till kommunal drift och. Här tillbaka till dagens blogg och Anders Sellström och detaljplaneproblematiken i Umeå. OETISKT TRIXA OCH FIXA FÖR ATT SLIPPA DEMOKRATISK INSYN. Igår, 7/3, handlade Umeås Bästa blogg om belysning av 1948 års detaljplan för kv Nanna och som visar att den inte håller för ett privat äventyrsbad som Umeåpolitiker vill. Och på det oetiska i att trixa och fixa för att slippa. Baggböle, Umeå. 4 795 000 kr. 121 m². 4 rum. 3 578 m² tomt. Välkommen till vackra Baggböle och denna trevliga villa på en av byns största villatomter! Genomgående fina ytskikt och bra planlösning. Huset har i dagsläget en oinredd övervåning, men denna går att inreda (ca 77kvm) för den växande familjen Webbseminarium om Planering för en god livsmiljö. Det här webbseminariet handlar om fyra planeringsråden som är både strategiskt viktiga och komplexa för kommunerna att hantera: Barn och ungas utemiljö, omgivningsbuller, handel samt dagvatten. Tre nya vägledningar publicerades samtidigt på PBL kunskapsbanken Med detaljplan avses sådan plan som beskrivs i 4 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). Datamängden ska även innehålla de planer som har upprättats med stöd av tidi-gare lagstiftning, och som enligt PBLs övergångsbestämmel-ser gäller som detaljplan. Dessa är byggnadsplan, stadsplan, avstyckningsplan och bondplan. I denna specifikation används dock enbart termen detaljplan.

Ny förskola färdigbyggd väst på stan Umeå kommu

Umeå kommun översiktsplan som omfattar hela kommunen. Denna plan antas av kommunfullmäktige, där också allmänheten och andra aktörer kan påverka beslutet. Planen skall visa på miljö och riskfaktorer som kan påverka miljö och vattenområden och hur dessa skall användas. Planen skall ses som en vägledande i kommunens planering och byggande av byggnader Antagen detaljplan för stort bostadsprojekt på Västerteg - Umeå . Illustration av möjlig utformning. Arkinova. Publicerad av. Annika Silver - 24 jan, 2020. Nu är detaljplanen för AB Bostadens stora projekt på Västerteg antagen. På ett område längs Bokvägen och Verkstadsgatan ska det byggas lägenheter, seniorboende och ett vård- och omsorgsboende. Totalt blir det cirka 350. Många statliga vägar omges av mark som ingår i en kommunal detaljplan. Det innebär att tillstånd för uppförande av till exempel byggnader och skyltar prövas av respektive kommun enligt Plan- och Bygglagen. Vägområdet är till för vägens funktion . Vägområde utgörs av den mark eller det utrymme som har tagits i anspråk för väganordning, Lag (2005:940) om ändring i Väglagen. Planbestämmelser: Detaljplan Byggnadsplan Detaljplan Detaljplan Detaljplan Detaljplan Detaljplan Detaljplan LÄS MER. Kittelfjäll ! Område med utvecklingsmöjligheter. Välkommen till Kittelfjäll! Markområde i bra läge med goda utvecklingsmöjligheter. Tomtarealen på ca 21.000 kvm. Närhet till lift, skoterled och gångavstånd till Hotell Kittelfjäll. Här finns stora möjligheter att.

Detaljplan för Västra Brinkvägen i Umeå fastställd. Kommunfullmäktig e antar detaljplanen för fastigheten Umeå 2:1, Västra Brinkvägen, Väst på stan i Umeå. Det innebär att området nu får förutsättningar för bostadsbyggande, park, småbåtshamn, med mera. - Nu har vi äntligen fått den här detaljplanen på plats, det är. Umeå kommun har lämnats tillstånd för utfyllnad av vattenområdet vid Umeå hamn, Holmsund 2.65. Mål M 1175-18. Tillståndet gäller under förutsättning att liggande förslag till detaljplan antages och vinner laga kraft. Syftet med tillståndet är att skapa en rundkörningsslinga sydväst om kustbevakningen Umeå Hamn AB har tidigare haft tillstånd till utfyllnad av den s k lagunen. Detaljplan Västra Brinkvägen. 19 september, 2019 Kommentera. Idag lämnade vi över mer än 200 underskrifter till byggnadsnämnden inför beslutet kring detaljplanen Västra Brinkvägen. Planen innebär upphävande av strandskydd för bygget av attraktiva boende vid Umeälven. Petitionen syftar till att ta strandskydd på allvar och bibehålla Umeås värdefulla strandmiljöer.

Mindre avvikelse från detaljplan : Kartläggning och

Detaljplan för parkering överklagas till domstolen SVT

Plan för bostäder där Motorcentralen och OKQ8 ligger på

Godkänd detaljplan för Almen på Backenområdet Umeå kommu

MAF vinner tävling om kvarter i Umeå - Affärer i NorrOlofsdal - Umeå kommun
 • ASUS RGB Controller.
 • JavaScript implement hashmap.
 • Valheim Server Slots.
 • Steam Rabatt Code.
 • BisonOffice reddit.
 • So Perfect stallion.
 • Binance dust conversion fee.
 • Autovervollständigung Outlook funktioniert nicht.
 • 5 Unzen Silber Arche Noah.
 • Kik Messenger browser.
 • Alles over Cardano.
 • Zigaretten 24 Erfahrungen.
 • Swipe io Erfahrungen.
 • How to use Rub and Buff on hardware.
 • Mit Aktien Lebensunterhalt verdienen.
 • Machine learning swing trading.
 • Surebet Finder.
 • LUKSO Coin kaufen.
 • Coinbase demo account.
 • SPHD ETF.
 • Omenics.
 • Baby schedule 4 months.
 • Belastingaangifte 2021 wanneer.
 • Lydmar Hotel.
 • Binance price alert app.
 • NordVPN Abrechnung.
 • What's my referral code.
 • SPY option.
 • Forex Trading Verluste Steuererklärung.
 • VCC vs vdc.
 • 2016 биткоин.
 • World at War Zombie maps.
 • Jest import meta.
 • Deutsche Bank Bilanzsumme.
 • Verksamhetsansvar försäkring.
 • Free Steam wallet codes no human verification 2020.
 • Shisha Grosshandel Schweiz.
 • Xfinity speed Test.
 • Brandenburg Kredit für den Ländlichen Raum.
 • GTA 5 Snack essen PC Taste.
 • GW2 Gem Card 4000.